گفتگو با منصوره اشرافی

منضوره اشرافی: کلماتی مثل آغوش، شراب یا کلماتی مشابه این گاهی بدون توجه به اینکه این کلمه در چه متنی آمده و در چه جمله‌ای آمده خواسته شده که حذف بشه. در گفتگو با اسدالله علیمحمدی