کافه روشنگران

جستار این هفته: وظیفه ما در برابر وضعیت فعلی ایران و پایمال شدن هویت ایرانیان چیست؟ شناسه هویت ملی و ایرانی کدام است. مردو آناهید، اسماعیل وفا یغمایی، هلمند اربابی و اسداله علیمحمدی