میزگرد سیاسی

علی خامنه‌ای بعنوان ثروتمندترین دیکتاتور جهان، بعد از آنکه سپاه پاسداران در لیست تروریست‌ها قرار گرفت آیا شامل خامنه‌ای بعنوان فرمانده کل سپاه هم می‌شود. بهرام رحمانی، محمود میرزایی و اسداله علیمحمدی